Valg av representanter til fakultetsstyret ved Det teologiske fakultet

For 2019-2022 er det valgt:

To representanter med tre vara for fastvitenskapelig tilsatte (gruppe a) for fire år:

Hugo Lundhaug

Anne Hege Grung

1. vara: Jone Salomonsen

2. vara: Marius Timmann Mjaaland

3. vara: Elisabeth Tveito Johsen

Én representant med to vara for teknisk og administrativt tilsatte (gruppe c) for fire år:

Mathias Henrik Eidberg

1. vara: Leonora Onarheim Bergsjø

2. vara: Rigmor Smith-Gahrsen

For 2019 er det valgt:

Én representant med to vara for midlertidig vitenskapelig tilsatte (gruppe b) for ett år:

Tonje Baugerud

1. vara: Kaia Dorothea Mellbye Schultz Rønsdal

2. vara: Helena M. Strandli Schmidt

Tre representanter med tre vara for studentene (gruppe d) for ett år:

Pauline Østland Løvdal

Kristina Bjåstad

Tahir Nasser

1. vara: Benjamin Thorsen Isachsen

2. vara: Ylva Ined Basterman Risnes

3. vara: Adrian Bolstad

 

Valget er utsatt!

Valget starter 12. november og avsluttes 19. november.

  • Valget gjennomføres ved elektronisk valg 5. november kl 10:00 - 12. november kl 10:00.
  • Valgresultatet kunngjøres innen 13. november kl 16:00.
  • Frist for å fremme forslag på kandidater er 29. oktober kl 12:00.
  • Manntallet vil være tilgjengelig hos valgstyrets sekretær.

Liste over kandidater til fakultetsstyre og forslagsstillere - fast vitenskapelig tilsatte.

Kandidat Foreslått av
Anne Hege Grung Oddbjørn Leirvik og Trygve Wyller
Anne Hege Grung Hallgeir Elstad og Marianne Bjelland Kartzow
Elisabeth Tveito Johnsen Sivert Angel
Hugo Lundhaug Hallgeir Elstad og Marianne Bjelland Kartzow
Marius Timmann Mjaaland Sivert Angel, Halvard Johannessen og Elisabeth Tveito Johnsen
Øyvind Norderval Birgitte Lerheim og Trygve Wyller
Jone Salomonsen Oddbjørn Leirvik og Trygve Wyller

 

Liste over kandidater til fakultetsstyre og forslagsstillere - midlertidig vitenskapelig tilsatte.

Kandidat

Foreslått av

Tonje Baugerud

Helge Asbjørn Staxrud

Tonje Baugerud

Sven Thore Kloster, Ellen Aasland Reinertsen, Kari Zakariassen

Kaia Dorothea Mellbye Schultz Rønsdal

Sven Thore Kloster, Ellen Aasland Reinertsen, Kari Zakariassen

Helena M. Strandli Schmidt

Sven Thore Kloster, Ellen Aasland Reinertsen, Kari Zakariassen

Liste over kandidater til fakultetsstyre og forslagsstillere - teknisk og administrativt tilsatte.

Kandidat Foreslått av
Leonora Onarheim Bergsjø Ingunn Gjørva, Rune Selnes og Tone Urbye
Mathias Eidberg Ingunn Gjørva, Rune Selnes og Tone Urbye
Heidi Anita Opsahl Tone Urbye
Rigmor Smith-Gahrsen Rune Selnes

 

Liste over kandidater til fakultetsstyre og forslagsstillere - studenter.

Kandidat Foreslått av
Kristina Bjåstad Pauline Østland Løvdal
Adrian Sulemana Bolstad Tahir Nasser
Benjamin Isachsen

Kristina Bjåstad

Pauline Østland Løvdal Karoline Stigum Kvalø
Tahir Nasser Ylva Ined Basterman Risnes
Ylva Ined Basterman Risnes Adrian Sulemana Bolstad
  • Forslagene skal fremmes skriftlig, og være valgstyrets sekretær i hende innen fristens utløp.
  • Forslagene skal angi navn på kandidatene og hvilket valg det gjelder. Forslagene må ha like mange forslagsstillere som kandidater som foreslås.
  • Forslag til kandiater legges ut her fortløpende sammen med navn på forslagsstillerne.
  • Kandidatene er også velkomne til å legge ut presentasjon av seg selv og eventuelt valgprogram her.