Valg av representanter til fakultetsstyret ved Det teologiske fakultet

Valg til fakultetsstyret for 2022:

Resultat av valg for 2022

To vara for teknisk/administrativt tilsatte (for ett år):
1. vara: Ina Ausland
2. vara: Rune Selnes

Tre rep. med tre vara for studentene (for ett år):
Anne Guro Nesteby Grette
Peter L. Bullen
Frida Strøyer Aalborg
1. vara: Theodor Halvorsen
2. vara: Eilert Aasen
3. vara: Mina R. S. Wilson

Én rep. med to vara for midlertidig vitenskapelig tilsatte (for ett år):
Simone Kotva
1. vara: Amina Selimovic
2. vara: Samuel Peter Cook

 

Liste over kandidater til fakultetsstyre og forslagsstillere - teknisk og administrativt tilsatte.

Kandidat Foreslått av
Ina Marie Ausland Ingunn M. Gjørva
Rune Selnes Pauline Ø. Løvdal
   
   

 

Liste over kandidater til fakultetsstyre og forslagsstillere - midlertidig vitenskapelig tilsatte.

Kandidat

Foreslått av

Simone Kotva

Sebastian Jakob Daniel Ekberg

Roxanne Bélanger Sarrazin

Samuel Peter Cook & Joanna Hypszer

Amina Selimovic

Florian Graz & Angela Timmann-Mjaaland

Samuel Peter Cook

Florian Graz & Joanna Hypszer

Liste over kandidater til fakultetsstyre og forslagsstillere - studenter.

Kandidat Foreslått av
Frida Strøyer Aalborg Eilert Aasen
Anne Guro Nesteby Grette Sunniva Vikøren
Peter L. Bullen

Nya Kuamerad, Carina Hofseth, Nikolai Myklebust, Khadija Abdi, Karl Eugene Berg Martein

Mina R. S. Wilson Nya Kuamerad, Carina Hofseth, Nikolai Myklebust, Khadija Abdi, Karl Eugene Berg Martein
Theodor Halvorsen Nya Kuamerad, Carina Hofseth, Nikolai Myklebust, Khadija Abdi, Karl Eugene Berg Martein
Eilert Aasen Eilert Aasen

For 2019-2022 ble det valgt:

To representanter med tre vara for fastvitenskapelig tilsatte (gruppe a) for fire år:

Hugo Lundhaug
Anne Hege Grung
1. vara: Jone Salomonsen
2. vara: Marius Timmann Mjaaland
3. vara: Elisabeth Tveito Johnsen

Én representant med to vara for teknisk og administrativt tilsatte (gruppe c) for fire år:

Mathias Henrik Eidberg
1. vara: Leonora Onarheim Bergsjø
2. vara: Rigmor Smith-Gahrsen