Valg av representanter til fakultetsstyret ved Det teologiske fakultet

For 2018 skal det velges:

En representant med to vara for midlertidig vitenskapelig tilsatte (gruppe b) for ett år.

Tre representanter med tre vara for studentene (gruppe d) for ett år.

Valgresultat

For midlertidig vitenskapelig tilsatte:

Helge Asbjørn Staxrud

Helena M. Strandli Schmidt (1. vara)

Erlend Hovdkinn From (2. vara)

For studentene:

Pauline Østland Løvdal

Benjamin Thorsen Isachsen

Kristina Bjåstad

Torkild Enstad Hausken (1. vara)

Daniel Mohammad Ansari (2. vara)

Sophie Panknin (3. vara)

  • Valget gjennomføres ved elektronisk valg 23. februar kl 10:00 - 1. mars kl 14:00.
  • Valgresultatet kunngjøres innen 1. mars kl 16:00.
  • Frist for å fremme forslag på kandidater er 21. februar kl 12:00.
  • Manntallet vil være tilgjengelig hos valgstyrets sekretær.

Liste over kandidater til fakultetsstyre og forslagsstillere - fast vitenskapelig tilsatte.

Kandidat Foreslått av
   
   

 

Liste over kandidater til fakultetsstyre og forslagsstillere - midlertidig vitenskapelig tilsatte.

Kandidat Foreslått av
Helge Asbjørn Staxrud Kari Zakariassen og Sven Thore Kloster
Helena M. Strandli Schmidt Kari Zakariassen og Sven Thore Kloster
Erlend Hovdkinn From Kari Zakariassen og Sven Thore Kloster
   
   
   
   

Liste over kandidater til fakultetsstyre og forslagsstillere - teknisk og administrativt tilsatte.

Kandidat Foreslått av
   
   

 

Liste over kandidater til fakultetsstyre og forslagsstillere - studenter.

Kandidat Foreslått av
Kristina Bjåstad Andreas A. Fosby
Sophie Panknin Andreas A. Fosby
Torkild Enstad Hausken Andreas A. Fosby
Pauline Østland Løvdal Benjamin Isachsen
Benjamin Thorsen Isachsen Pauline Løvdal
Daniel Mohammad Ansari Hussain Raza Khan
Lauresha Demiri Hussain Raza Khan
   
   
   
   
   
   
   
  • Forslagene skal fremmes skriftlig, og være valgstyrets sekretær i hende innen fristens utløp.
  • Forslagene skal angi navn på kandidatene og hvilket valg det gjelder. Forslagene må ha like mange forslagsstillere som kandidater som foreslås.
  • Forslag til kandiater legges ut her fortløpende sammen med navn på forslagsstillerne.
  • Kandidatene er også velkomne til å legge ut presentasjon av seg selv og eventuelt valgprogram her.