Valg av representanter til fakultetsstyret ved Det teologiske fakultet

Valg til fakultetsstyret for 2022:

VALGET ER BLITT UTSATT. NYE DATOER VIL BLI KUNNGJORT.

Valget blir gjennomført elektronisk fra 29. november kl. 10.00 til 3. desember kl. 10.00.

  • Valgresultatet kunngjøres 3. desember.

  • Frist for å fremme forslag til kandidater er 26. november kl. 13.00.

  • Manntallet er tilgjengelig hos valgstyrets sekretær.

  • Gå til elektronisk-valg

Det skal velges to vara for teknisk/administrativt tilsatte:

Vi trenger minst to navn, men gjerne flere. Meld kandiater til valgstyret sekretær.

Det skal velges én rep. med to vara for midlertidig vitenskapelig tilsatte:

Vi trenger minst tre navn, men gjerne flere. Meld kandiater til valgstyret sekretær.

Det skal velges tre rep. med tre vara for studentene:

Det er behov for minimum seks kandidater, men gjerne flere. Valgstyrets sekretær mottar forslag.

  • Forslagene skal fremmes skriftlig, og være valgstyrets sekretær i hende innen fristens utløp.
  • Forslagene skal angi navn på kandidatene og hvilket valg det gjelder. Forslagene må ha like mange forslagsstillere som kandidater som foreslås.
  • Forslag til kandiater legges ut her fortløpende sammen med navn på forslagsstillerne.
  • Kandidatene er også velkomne til å legge ut presentasjon av seg selv og eventuelt valgprogram her.

Liste over kandidater til fakultetsstyre og forslagsstillere - teknisk og administrativt tilsatte.

Kandidat Foreslått av
Ina Marie Ausland Ingunn M. Gjørva
   
   
   

 

Liste over kandidater til fakultetsstyre og forslagsstillere - studenter.

Kandidat Foreslått av
Frida Strøyer Aalborg Eilert Aasen
Anne Guro Nesteby Grette Sunniva Vikøren
 

 

   
   
   

Resultat av valg for 2021

Tre rep. med tre vara for studentene (for ett år):
Runa Jarsve
Frida Strøyer Aalborg
Jens Lægreid
1. vara: Sigurd Hanserud
2. vara: Anne Gro Nesteby Grette
3. vara: Johannes Saastad

Én rep. med to vara for midlertidig vitenskapelig tilsatte (for ett år):
Angela Timmann-Mjaaland
1. vara: Serena N. Baldari
2. vara: Emil Junge Busch

 

For 2019-2022 ble det valgt:

To representanter med tre vara for fastvitenskapelig tilsatte (gruppe a) for fire år:

Hugo Lundhaug
Anne Hege Grung
1. vara: Jone Salomonsen
2. vara: Marius Timmann Mjaaland
3. vara: Elisabeth Tveito Johnsen

Én representant med to vara for teknisk og administrativt tilsatte (gruppe c) for fire år:

Mathias Henrik Eidberg
1. vara: Leonora Onarheim Bergsjø
2. vara: Rigmor Smith-Gahrsen