Valg av representanter til fakultetsstyret ved Det teologiske fakultet

Valg til fakultetsstyret for 2021:

Valget blir gjennomført elektronisk fra 30.10. kl. 10.00 til 5.11. kl. 10.00.

  • Valgresultatet kunngjøres 6. november

  • Frist for å fremme forslag til kandidater er 26. oktober kl. 12.00.

  • Manntallet er tilgjengelig hos valgstyrets sekretær fra 10. oktober.

  • Gå til elektronisk-valg

Det skal velges én rep. med to vara for midlertidig vitenskapelig tilsatte:

Vi trenger minst tre navn, men gjerne flere. Meld kandiater til valgstyret sekretær.

Det skal velges tre rep. med tre vara for studentene:

Det er behov for minimum seks kandidater. Valgstyrets sekretær mottar forslag.

  • Forslagene skal fremmes skriftlig, og være valgstyrets sekretær i hende innen fristens utløp.
  • Forslagene skal angi navn på kandidatene og hvilket valg det gjelder. Forslagene må ha like mange forslagsstillere som kandidater som foreslås.
  • Forslag til kandiater legges ut her fortløpende sammen med navn på forslagsstillerne.
  • Kandidatene er også velkomne til å legge ut presentasjon av seg selv og eventuelt valgprogram her.

Resultat av valg høsten 2020 (for 2021)

Tre rep. med tre vara for studentene (for ett år):
Runa Jarsve
Frida Strøyer Aalborg
Jens Lægreid
1. vara: Sigurd Hanserud
2. vara: Anne Gro Nesteby Grette
3. vara: Johannes Saastad

Én rep. med to vara for midlertidig vitenskapelig tilsatte (for ett år):
Angela Timmann-Mjaaland
1. vara: Serena N. Baldari
2. vara: Emil Junge Busch

****************

KANDIDATER
Kandidater, studenter   
                     Foreslått av

Runa Jarsve                                         Peter Bullen og Emil Pleyem
Sigurd Hanserud                                  Peter Bullen og Emil Pleyem
Eilert Aasen                                         Julie Fallentin Sundal og Christine Andreassen 
Jens Lægeid                                        Julie Falentin Sundal og Christine Andreasssen
Anne Guro Nesteby Grette                  Runa Jarsve og Sissel Øygarden
Frida Strøyer Aalborg                          Sissel Øygarden og Christine J. Andreassen
Eva Stien                                             Sissel Øygarden og Christine J. Andreassen

Johannes Saastad, ligger inne som kandidat, men ønsker ikke å bli valgt. (Runa Jarsve og Sissel Øygarden)

 

Kandidater, midlertidige                    Foreslått av

Angela Timman-Mjaaland                    Ellen Aa. Reinertsen og Serena Baldari
Serena N. Baldari                                 Ellen Aa. Reinertsen og Angela Timman-Mjaaland
Emil Junge Busch                                E.Aa. Reinertsen, A. Timmann-Mjaaland og S. Baldari
 

 

Valg høsten 2019 (for 2020)

Én rep. med to vara for midlertidig vitenskapelig tilsatte (for ett år):
Sjur Atle Furali
1. vara: Tonje Baugerud
2. vara: Helena S. Schmidt

Tre rep. med tre vara for studentene (for ett år):

Sigurd Hanserud
Runa Jarsve
Sigve T. Reedtz
1. vara: Sissel A. Øygarden
2. vara: Agnethe K. Hilmersen
3. vara: Ask Seiff Berge

 

For 2019-2022 ble det valgt:

To representanter med tre vara for fastvitenskapelig tilsatte (gruppe a) for fire år:

Hugo Lundhaug
Anne Hege Grung
1. vara: Jone Salomonsen
2. vara: Marius Timmann Mjaaland
3. vara: Elisabeth Tveito Johnsen

Én representant med to vara for teknisk og administrativt tilsatte (gruppe c) for fire år:

Mathias Henrik Eidberg
1. vara: Leonora Onarheim Bergsjø
2. vara: Rigmor Smith-Gahrsen

For 2019 er det valgt:

Én representant med to vara for midlertidig vitenskapelig tilsatte (gruppe b) for ett år:

Tonje Baugerud
1. vara: Kaia Dorothea Mellbye Schultz Rønsdal
2. vara: Helena M. Strandli Schmidt

Tre representanter med tre vara for studentene (gruppe d) for ett år:

Pauline Østland Løvdal
Kristina Bjåstad
Tahir Nasser
1. vara: Benjamin Thorsen Isachsen
2. vara: Ylva Ined Basterman Risnes
3. vara: Adrian Bolstad