Valg av representanter til fakultetsstyret ved Det teologiske fakultet

Resultat valg til fakultetsstyret 2020:

Én rep. med to vara for midlertidig vitenskapelig tilsatte:

Representant: Sjur Atle Furali, 1. vara: Tonje Baugerud, 2. vara: Helena S. Schmidt

Tre rep. med tre vara for studentene:

Representanter: Sigurd Hanserud, Runa Jarsve, Sigve T. Reedtz

1. vara: Sissel A. Øygarden, 2. vara: Agnethe K. Hilmersen, 3. vara: Ask Seiff Berge

Valg høsten 2019 (for 2020)

  • Valget ble gjennomført ved elektronisk valg 2. desember kl. 10.00 - 9. desember kl. 10.00.

  • Valgresultatet ble kunngjort 10. desember

  • Frist for å fremme forslag til kandidater var 25. november kl. 12.00.

  • Manntallet har vært tilgjengelig hos valgstyrets sekretær.

  • Gå til elektronisk-valg

 

For 2019-2022 ble det valgt:

To representanter med tre vara for fastvitenskapelig tilsatte (gruppe a) for fire år:

Hugo Lundhaug
Anne Hege Grung
1. vara: Jone Salomonsen
2. vara: Marius Timmann Mjaaland
3. vara: Elisabeth Tveito Johnsen

Én representant med to vara for teknisk og administrativt tilsatte (gruppe c) for fire år:

Mathias Henrik Eidberg
1. vara: Leonora Onarheim Bergsjø
2. vara: Rigmor Smith-Gahrsen

For 2019 er det valgt:

Én representant med to vara for midlertidig vitenskapelig tilsatte (gruppe b) for ett år:

Tonje Baugerud
1. vara: Kaia Dorothea Mellbye Schultz Rønsdal
2. vara: Helena M. Strandli Schmidt

Tre representanter med tre vara for studentene (gruppe d) for ett år:

Pauline Østland Løvdal
Kristina Bjåstad
Tahir Nasser
1. vara: Benjamin Thorsen Isachsen
2. vara: Ylva Ined Basterman Risnes
3. vara: Adrian Bolstad

  • Forslagene skal fremmes skriftlig, og være valgstyrets sekretær i hende innen fristens utløp.
  • Forslagene skal angi navn på kandidatene og hvilket valg det gjelder. Forslagene må ha like mange forslagsstillere som kandidater som foreslås.
  • Forslag til kandiater legges ut her fortløpende sammen med navn på forslagsstillerne.
  • Kandidatene er også velkomne til å legge ut presentasjon av seg selv og eventuelt valgprogram her.