Valg av dekan ved Det teologiske fakultet

Høsten 2018 skal det velges dekan for fire år.

 

  • Frist for å fremme forslag på kandidater er 10. september kl. 10:00.
  • Valgkomiteen vil legge frem sitt forslag innen 3. september kl. 10:00.
  • Hvis det ved fristens utløp bare foreligger en kandidat foregår valget i fakultetsstyrets møte 26. oktober.
  • Er det mer enn en kandidat foregår valget som elektronisk valg  20. september kl 08:00 - 4. oktober kl 10:00.
  • Manntallet vil være tilgjengelig hos valgstyrets sekretær fra 10. september.

Liste over kandidater til dekanvervet og forslagsstillere

Kandidat Foreslått av
Aud Valborg Tønnessen Valgkomiteen
   
   
   
  • Forslagene skal fremmes skriftlig, og være valgstyrets sekretær i hende innen fristens utløp.
  • Forslagene skal angi navn på kandidatene og hvilket valg det gjelder. Forslagene må ha like mange forslagsstillere som kandidater som foreslås.
  • Forslag til kandiater som er kommet inn ved fristens utløp vil bli lagt ut her sammen med navn på forslagsstillerne.
  • Kandidatene er også velkomne til å legge ut presentasjon av seg selv og eventuelt valgprogram her.