Valg av dekan ved Det teologiske fakultet

Høsten 2014 skal det velges dekan for fire år.

Fakultetsstyret har i møte 30. oktober 2014 enstemmig valgt professor Aud Valborg Tønnessen som dekan for 2015-2018.

  • Frist for å fremme forslag på kandidater er onsdag 15. oktober kl. 10:00.
  • Valgkomiteen vil legge frem sitt forslag innen onsdag 1. oktober kl. 10:00.
  • Hvis det ved fristens utløp bare foreligger en kandidat foregår valget i fakultetsstyrets møte torsdag 30. oktober.
  • Er det mer enn en kandidat foregår valget som elektronisk valg mandag 27. oktober kl 08:00 - fredag 31. oktober kl 10:00.
  • Manntallet vil være tilgjengelig i TF-infosenter fra 1. oktober.

Liste over kandidater til dekanvervet og forslagsstillere

Kandidat Foreslått av
Aud Valborg Tønnessen Valgkomiteen
   
   
   
  • Forslagene skal fremmes skriftlig, og være valgstyrets sekretær i hende innen fristens utløp.
  • Forslagene skal angi navn på kandidatene og hvilket valg det gjelder. Forslagene må ha like mange forslagsstillere som kandidater som foreslås.
  • Forslag til kandiater som er kommet inn ved fristens utløp vil bli lagt ut her sammen med navn på forslagsstillerne.
  • Kandidatene er også velkomne til å legge ut presentasjon av seg selv og eventuelt valgprogram her.