Trivsel- og velferdsutvalg

Trivsel- og velferdsutvalg har til formål å arrangere fellesskapsfremmede aktiviteter for og blant TF-ansatte. Utvalget ble opprettet av LAMU på TF høsten 2013.

Oppgaver

Typiske oppgaver til en Trivsel- og velferdsgruppe vil være å arrangere julebord, sommeravslutning, turer og andre felleskapsfremmende aktiviteter i løpet av året. De fellesskapsfremmende aktivitetene skal favne flest mulig uavhengig av alder og funksjonsevne. Utvalget skal også videreformidle og promotere velferdstiltak fra UiO sentralt.

Utvalget ble opprettet av LAMU i møte 21. mars 2013 på bakgrunn og i samsvar med forslag om en slikt trivselsgruppe (pdf) på tvers av faste og midlertidige vitenskapelig ansatte og teknisk-administrative ansatte ved TF.

Om utvalget

Gruppen har medlemmer fra alle de tre ansattgruppene ved fakultetet. Fast vitenskapelig ansatte, midlertidig vitenskapelig ansatte og teknisk administrativt ansatte. Utvalget disponerer et budsjettert beløp til bruk for fellesfremmede aktiviteter, herunder julebord og sommeravslutning. Medlemmene velges for to år av gangen. 

Medlemmer

  • For fast vitenskapelig ansatte: Anne Katrine de Hemmer Gudme
  • For midlertidig ansatte: Sjur Atle Furali
  • For teknisk-administrativt ansatte: Rigmor Smith-Gahrsen
Publisert 13. mars 2017 13:42 - Sist endret 8. juni 2020 21:03