LAMU ved Det teologiske fakultet

I 2020 er det planlagt møter 12.3., 7.5., 17.9. og 5.11. i TFs arbeidsmiljøutvalg.

Møtene holdespå rom 305 i administrasjonsgangen på TF fra klokka 12.30 til 14.00.

Den 12.3. og 17.9. blir det læringsmiløutvalgsmøte etter LAMU-møtet, fra kl. 14.00 til 15.30.

Meld gjerne inn saker til LAMU til personal-hr-hms@teologi.uio.no. Møter i 2020: 12.3., 7,5, 17.9. og 5.11.

Møteinnkallinger og -referater de siste årene finnes ved å klikke på årstallet i venstremargen.

Publisert 9. feb. 2016 15:12 - Sist endret 19. mai 2020 08:49