LAMU ved Det teologiske fakultet

I 2021 er det planlagt møter 18.3., 20.5., 16.9. og 11.11. i TFs arbeidsmiljøutvalg.

Møtene holdespå rom 305 i administrasjonsgangen på TF fra klokka 12.30 til 14.00.

Meld gjerne inn saker til LAMU til personal-hr-hms@teologi.uio.no. Møter i 2021: 18.3.m 20.5., 16.9. og 11.11.

2020: 12.3., 7,5, 17.9. og 5.11.

Møteinnkallinger og -referater finnes ved å klikke på årstallet i venstremargen.

Publisert 9. feb. 2016 15:12 - Sist endret 12. nov. 2020 14:16