Tilsettingsutvalg for TF

Fakultetsstyret oppnevner et tilsettingsutvalg med delegert myndighet til å vedta tilsetting i vitenskapelige stillinger ved fakultetet.

Tilsettingsutvalget har følgende sammensetning:

 • Dekan (leder)
 • To vitenskapelig ansatte i fast stilling
 • En teknisk-administrativ ansatt i fast stilling
 • En student

Tilsettingsutvalget har følgende oppgaver:

 • Treffe beslutning om tilsetting i professorstillinger, førsteamanuensisstillinger, forskerstillinger, postdoktorstillinger og stipendiatstillinger.
 • Innstille i saker hvor universitetets tilsettingsutvalg tilsetter.
 • Treffe beslutning om opprykk til professor.

Tilsettingsutvalget ved TF består av følgende personer:

 • Dekan Aud V. Tønnessen (leder)
 • Førsteamanuensis Birgitte Lerheim
 • Professor Dag Thorkildsen
 • Rådgiver Mathias H. Eidberg
 • Student: Pauline Østland Løvdal

Vara for de vitenskapelig ansatte: Tarald Rasmussen
Vara for de teknisk-administrative: Tone Urbye
Vare for studentene: 

 

Publisert 23. des. 2011 12:43 - Sist endret 9. jan. 2018 11:13