Møte i fakultetsstyret fredag 25. oktober 2019

Det serveres kaffe, te og oppskåret frukt. 

Innkalt:

For fast vitenskapelig ansatte: Aud V. Tønnessen (dekan, leder), Anders Runesson (forskningsdekan, nestleder, Hugo Lundhaug og Anne Hege Grung;

For midlertidig vitenskapelig ansatte: Tonje Baugerud;

For teknisk-administrativt ansatte: Mathias H.Eidberg;

For studentene: Adrian Sulemana Bolstad, Kristina Bjåstad, Tahir Nasser;

Eksterne representanter: Solveig Fiske, Raag Rolfsen.

 

SAKER I ÅPENT MØTE

ORDINÆRE SAKER:

V-SAK 1: Innkalling og dagsorden

Forslag til vedtak:

Innkalling og dagsorden godkjennes

V-SAK 2: Protokoll fra styremøte 6. juni 2019

Saksdokumenter:

Forslag til vedtak:

Protokollen godkjennes

DISKUSJONSSAKER

D-SAK 1: Årsplan 2020-2021 og langtidsbudsjett 2020-2024

Saksdokumenter:

D-SAK 2: Masterplan for utdanning

Saksdokumenter:

D-SAK 3: Stillingsplan og ressurser - strategi og behov

Saksdokumenter:

D-SAK 4: Strategi 2030 - UiO ber om innspill

Saksdokumenter:

ORDINÆRE SAKER:

V-SAK 3: Endring i fakultetets administrasjonsreglement

Saksdokumenter:

Forslag til vedtak:

Fakultetstyret vedtar de foreslåtte endringene i administrasjonsreglementet

V-SAK 4: Utlysning av Associate Professor in Religion and Society

Saksdokumenter:

Forslag til vedtak:

Fakultetsstyret vedtar forslag til utlysningstekst

ORIENTERINGSSAKER:

O-SAK 1: Fakultetets høringssvar til Kirkerådet om konfirmasjonstidens gudstjenester

Saksdokumenter:

O-SAK 2: Fakultetets høringssvar om revidering av plan for diakoni

Saksdokumenter:

O-SAK 3: Søkertall og studenttall høsten 2019

Saksdokumenter:

O-SAK 4: Budsjettstatus for fakultetet for 2. tertial 2019

Saksdokumenter:

    O-SAK 5: Møteplan 2020

    Saksdokumenter:

     

     

    Publisert 16. okt. 2019 15:49 - Sist endret 25. okt. 2019 11:04