Møte i fakultetsstyret fredag 8.mars 2019

Det serveres lunsj kl 12.00

Innkalt:

For fast vitenskapelig ansatte: Aud V. Tønnessen (dekan, leder), Anders Runesson (prodekan), Anne Hege Grung, Hugo Lundhaug;

For midlertidig vitenskapelig ansatte: Kaia Dorothea Mellbye Schultz Rønsdal (vara)

For teknisk-administrativt ansatte: Mathias H.Eidberg;

For studentene: Kristina Bjåstad, Pauline Østland Løvdal, Tahir Nasser;

Eksterne representanter: Solveig Fiske, Ingrid Joys (1.vara)

           

SAKER I ÅPENT MØTE

ORDINÆRE SAKER:

V-SAK 1: INNKALLING OG DAGSORDEN

Forslag til vedtak:

Innkalling og dagsorden godkjent

DISKUSJONSSAKER

D-SAK 1: STRATEGI 2030 - HVA I EKSISTERENDE PLAN BØR BEVARES OG HVA BØR ENDRES?

Saksdokumenter:

D-SAK 2: STUDIEBAROMETERET - NYE VEIVALG FOR TF?

Saksdokumenter:

ORIENTERINGSSAKER:

O-SAK 1: ÅRSREGNSKAP FOR 2018 OG KONSOLIDERT BUDSJETT 2019

Saksdokumenter:

O-SAK 2: ARBEIDET MED STILLINGSOPPRYKK FOR KVINNER VED TF

Saksdokumenter:

O-SAK 3: PROTOKOLL FRA STYREMØTE 14.DESEMBER 2018

Saksdokumenter:

Publisert 27. feb. 2019 12:55 - Sist endret 4. mars 2019 15:37