Programråd for ph.d.-utdanningen

Programrådet for ph.d.-utdanningen er et rådgivende organ som har som formål å arbeide for økt kvalitet og effektivitet i forskerutdanningen ved TF.

Medlemmer

Mandat

Les programrådets mandat (pdf).

Publisert 25. feb. 2010 14:54 - Sist endret 26. feb. 2020 14:05