LAMU ved Det teologiske fakultet

I 2020 er det planlagt møter 12.3., 7.5., 17.9. og 5.11. i TFs arbeidsmiljøutvalg.

Møtene holdespå rom 305 i administrasjonsgangen på TF fra klokka 12.30 til 14.00.

Den 12.3. og 17.9. blir det læringsmiløutvalgsmøte etter LAMU-møtet, fra kl. 14.00 til 15.30.

Meld gjerne inn saker til LAMU til personal-hr-hms@teologi.uio.no.

Møte 12.3.2020                  Innkalling                          Referat

Møte 7.5.2020                    Innkalling                          Referat

Møte 17.9.2020                  Innkalling                          Referat

Møte 5.11.2020                  Innkalling                          Referat

Møteinnkallinger og -referater de siste årene finnes ved å klikke på årstallet i venstremargen.

Publisert 9. feb. 2016 15:12 - Sist endret 16. jan. 2020 10:10