LAMU møteplan 2018

Møter i  TFs arbeidsmiljøutvalg 2018. Møtene holdes i møterommet i administrasjonsgangen på TF fra klokka 12.30 til 15.30. 6.3. og 25.9. ble det holdt Læringsmiljøutvalgs møte i forlengelse av LAMU-møtene.

Møte Dato Innkalling Referat
1/2018 6. mars Innkalling (pdf) Referat (pdf)
2/2018 12. juni Innkalling (pdf) Referat (pdf)
3/2018 25. september Innkalling (pdf) Referat (pdf)
4/2018 27. november Innkalling (pdf) Referat (pdf)