LAMU ved Det teologiske fakultet

I 2019 er det planlagt møter 12.3., 4.6., 24.9. og 26.11. i TFs arbeidsmiljøutvalg.

Møtene holdes i møterommet i administrasjonsgangen på TF fra klokka 12.30 til 15.30.

Siste del av første og tredje møte er det samling av TFs Læringsmiljøutvalg.

Meld gjerne inn saker til LAMU til personal-hr-hms@teologi.uio.no.

Møteinnkallinger og -referater de siste årene finnes ved å klikke på årstallet i venstremargen.

Publisert 9. feb. 2016 15:12 - Sist endret 4. des. 2018 15:41