Innstillingsutvalget til TF

Fakultetsstyret oppnevner et utvalg som innstiller til tilsettingsutvalget der hvor dette fatter vedtak om tilsetting og opprykk i vitenskapelige stillinger. I de særlige tilfeller der universitetsstyrets tilsettingsutvalg fatter vedtak, forbereder utvalgets innstilling for tilsettingsutvalget.

Innstillingsutvalget har følgende sammensetning:

 • Studedekan (leder)
 • To vitenskapelig ansatte i fast stilling
 • En midlertidig vitenskapelig ansatt
 • En student

Studiedekanen er medlem i kraft av sitt verv. De øvrige medlemmer oppnevnes av fakultetsstyret etter forslag fra dekanen. Dekanens forslag fremmes etter samråd med de grupper medlemmene representerer.

Det skal ikke være overlapping mellom medlemmene i innstillingsutvalget og tilsettingsutvalget.

Innstillingsutvalget har følgende oppgaver: 

 • Oppnevne sakkyndige komitéer i tilsettings- og opprykkssaker
 • Fremme innstilling i tilsettings- og opprykkssaker til tilsettingsutvalget i samsvar med gjeldende regler og forskrifter

HR-ansvarlig Rigmor Smith-Gahrsen er sekretær for utvalget.

Innstillingsutvalgets medlemmer 2019-2022:

 • Studiedekan Birgitte Lerheim (leder), (for Nina Hoel i permisjon febr.-sept. 2020)
 • Førsteamanuensis Anne Hege Grung
 • Førsteamanuensis Sivert Angel
 • Post.doc. Kaia Rønsdal (2020)
 • Student Maren Maria Haugstad (2020)

Vara

 • for de vitenskapelige: Safet Bektovic
 • for de midlertidige: Helena Schmidt (2020)
 • for studentene: Adrian Bolstad (2020)
Publisert 16. mars 2010 15:26 - Sist endret 16. jan. 2020 10:06