Ansettelsesutvalg for TF

Fakultetsstyret oppnevner et ansettelsesutvalg med delegert myndighet til å vedta ansettelse i vitenskapelige stillinger ved fakultetet.

Ansettelsesutvalget har følgende sammensetning:

 • Dekan (leder)
 • To vitenskapelig ansatte i fast stilling
 • En teknisk-administrativ ansatt i fast stilling
 • En student

Ansettelsesutvalget har følgende oppgaver:

 • Treffe beslutning om ansettelse i professorstillinger, førsteamanuensisstillinger, forskerstillinger, postdoktorstillinger og stipendiatstillinger.
 • Innstille i saker hvor universitetets ansettelsesutvalg ansetter.
 • Treffe beslutning om opprykk til professor.

I perioden 2019 til 2022 består ansettelsesutvalget ved TF av følgende personer:

 • Dekan Aud V. Tønnessen (leder)
 • Professor Jone Salomonsen
 • Professor Hugo Lundhaug
 • Rådgiver Mathias H. Eidberg
 • Student: Benjamin Isachsen (2019)

Vara for leder: Anders Runesson
Vara for de vitenskapelig ansatte: Marianne Bjelland Kartzow
Vara for de teknisk-administrative: Leonora Onarheim Bergsjø
Vara for studentene: Benjamin Thorsen Isachsen (2019)

Publisert 8. okt. 2018 12:24 - Sist endret 13. nov. 2019 15:31