English version of this page

Jobb ved Det teologiske fakultet

Ingen ledige stillinger.

Jobb ved UiO

 

Velkommen til prøveforelesninger!

I forbindelse med den utlyste stillingen i Det gamle testamentet vil det bli holdt åpne prøveforelesninger ved TF. Forelesningene holdes på skandinavisk språk, eller på engelsk.

Tittel: Introduksjon til kurset “Tekster fra Deuteronomium”. Forelesningen må inkludere historiske og teologiske perspektiver eller
Introduction to the course “Texts from Deuteronomy”.The lecture should include historical and theological perspectives.

Onsdag 27. februar
To forelesninger på rom 214:
9.15-10 Anne Katrine de Hemmer Gudme
10.15-11 Elisa Uusimäki

Torsdag 28. februar
Én forelesning i U40:
10.15-11 Paul Michael Kurtz