Jubileumsutstilling "Dannelse og Modernitet"

Utstillingen viser Det teologiske fakultets 200-årige historie med vekt på fakultetets rolle i kirke og samfunn. Under ser du noen av temaene som ble presentert i utstillingen.

Publisert 27. nov. 2012 17:08

Dannelse særpreges ved evnen til lære av, og å samtale med, den andre. Dette er den grunnleggende holdningen til religion og religionsdialog ved Det teologiske fakultet i dag. I 2006 opprettet fakultetet et nytt masterprogram i Religion og samfunn. Dette programmet har en stor søkning av studenter som ikke har teologisk grunnutdannelse. I 2010 utvides studietilbudet også med en bachelor på det samme området. Det innebærer at ca. 40 prosent av alle studenter ved Det teologiske fakultet nå tilhører studieprogrammene i Religion og samfunn (RESA ).

Publisert 27. nov. 2012 17:07

Etableringen og utbyggingen av universitetet i christiania, nå oslo, på 1800-tallet er uløselig bundet sammen med et vidtfavnende arbeid med å utvikle norge som nasjon. Norske studenter trengte ikke lenger reise til københavn eller for eksempel tyske byer for å utdanne seg. På ett vis startet en grunnleggende fornorskning av den akademiske eliten, noe som fikk stor betydning for språk, kultur og samfunnsliv. Norge hadde i flere hundre år ligget under danmark, og den danske innflytelsen var stor, ikke minst på embetsmannsnivå.

Publisert 27. nov. 2012 17:07

I 2011 blir det feiring i Berg prestegjeld på Senja i Troms. Da er det nemlig 50 år sid en den første kvinnelige presten i Norge, Ingrid Bjerkås, ble vigslet til tjeneste. Konservative teologer var sterkt imot. Den første kvinnelige biskop kom i 1993, da Rosemarie Köhn ble vigslet. I dag utdannes det nesten like mange kvinnelige prester som menn.