Fagfelt: Islam

Islamforskning ved fakultetet har fire overordnede perspektiver: (1) islamsk teologi, (2) interreligiøse relasjoner, (3) islam og kjønn, og (4) islam som levd religion.

Bildet kan inneholde: Arkitektur, Landemerke, Bygning, Sted for tilbedelse, Moské.

Illustrasjonsfoto: Colourbox.no

Universitetet i Oslo har samlet sett en bred kompetanse på feltet islamforskning – for det meste forankret på Det humanistiske fakultet og Det teologiske fakultet.

Særtrekk ved islamforskningen ved Det teologiske fakultet kan samles i stikkordene islamsk universitetsteologi, interreligiøse relasjoner, islam og kjønn, og levd religion. Med islamsk universitetsteologi mener vi islamsk tenkning slik den i dag utfoldes innenfor rammen av europeiske universiteter, og i en flerreligiøs kontekst.

Islamforskning er et sentralt aspekt ved fakultetets satsning på interreligiøse studier, som ble definert som et omstillingsområde i 2000. Siden 2010 har islamstudier vært et særleg prioritert undervisnings- og forskingsområde ved fakultetet. Fra 2011 tilbyr da også fakultetet forskningsbaserte islamemner på bachelor- og masternivå, under Religion og samfunn-programmet. De fleste islamrelaterte emnene som fakultetet tilbyr går under rubrikken teologiske islamstudier. Noen emner kan tas enkeltvis dersom det er ledig kapasitet. 

I forbindelse med fakultetets arbeid med utvikling av studietilbud for religiøse ledere, der islamstudier er et ett av flere satsningsområder, har det i 2019-2020 blitt utarbeidet fagrapporter om islamsk teologi og islamsk omsorgsarbeid (ved Naveed Baig og Faruk Terzic).

Sentrale fagpersoner når det gjelder islamforskning ved Det teologiske fakultet er førsteamanuensis Safet Bektovic, professor emeritus Oddbjørn Leirvik, professor Anne Hege Grung, førsteamanuensis Nina Hoel, universitetslektor Amina Selimovic og phd-stipendiatene Naveed Baig, Tonje Baugerud, Farhan Shah og Serena Baldari.  

Fakultetets forskningskompetanse speiles av de islamrelaterte publikasjonene til de sentrale fagpersonene – sentrert om tema som kristen-muslimsk dialog; islam i Norge; islam, kristendom og Vesten; bibel- og koranhermeneutikk; moderne islamsk tenkning; islamsk religionsfilosofi; islamsk sosialetikk og islam; islamske ritualer og estetikk; og Islam, kjønn og seksualitet. Siden 2008 har det også blitt skrevet ca.50 islamrelaterte masteroppgaver.

Publisert 4. apr. 2019 13:54 - Sist endret 1. des. 2021 10:08