English version of this page

Semesteravslutning våren 2021

Illustrasjon av en ugle som sitter på en stabel med bøker. Tegning

Program:

  • Prodekan ved Det teologiske fakultet, Anders Runesson, ønsker velkommen
  • Kunstnerisk innslag ved Niklas Arnesen
  • Tale ved prodekanen
  • Utdeling av vitnemål til de nye kandidatene
  • Hilsen fra kandidatene ved Karen Lemvik
  • Kunstnerisk innslag ved Niklas Arnesen

På grunn av gjeldende regler for arrangementer i Oslo kan kun kandidatene være fysisk til stede. Familie, venner og andre er hjertelig velkommen til å følge semesteravslutningen via zoom.

Emneord: Semesteravslutning
Publisert 10. juni 2021 23:12 - Sist endret 6. sep. 2022 21:10