Semesteråpning våren 2021 med åpningsforelesning ved professor Anne Hege Grung:

‘Chaplaincy’ på norsk - Utfordringer og muligheter ved pluralisering av åndelig og eksistensiell omsorg ved norske institusjoner.

Bilde av læringssenteret på Domus Theologica. Dekan Aud Tønnessen på talerstolen foran ansatte og studenter.

Fra en tidligere semesteråpning. Foto: Mathias H. Eidberg

Foto av Terje Stordalen
Professor Anne Hege Grung.

Program

Prodekan Anders Runesson ønsker velkommen til nytt semester.

Åpningsforelesning ved professor Anne Hege Grung:

‘Chaplaincy’ på norsk: Utfordringer og muligheter ved pluralisering av åndelig og eksistensiell omsorg ved norske institusjoner.

Åndelig og eksistensiell omsorg i norske statlige institusjoner, eller ‘chaplaincy’, har tradisjonelt vært forankret i Den norske kirkes prestetjeneste. En stadig mer pluralisert befolkning når det gjelder tros- og livssynstilhørighet utfordrer denne forankringen. Hvilke organisatoriske og innholdsmessige utfordringer og muligheter kan dette innebære?

Spørsmål om hvordan åndelig og eksistensiell omsorg i institusjoner organiseres og hva den inneholder kan brukes som et overordnet perspektiv for å se både på interreligiøse relasjoner og maktforhold i et samfunn, samt undersøke religionspolitikken generelt og i hvilken grad statlige institusjoner er integrert i denne. Men forskning på feltet kan også fortelle om hvordan interreligiøse møter skjer i praksis ved institusjonene, hvordan pasienten, den innsatte eller studenten opplever tro- og livssyn som relevant og meningsbærende, og lodde interaksjoner mellom religiøs og sekulær meningsskaping.

I denne forelesningen vil professor i interreligiøse studier ved TF Anne Hege Grung trekke fram sammenhenger som kan identifisere og kaste lys over utfordringer og muligheter ved en pluralisering av dette praksisfeltet og dele relevante bidrag fra den nyeste forskningen på åndelig og eksistensiell omsorg fra norsk og internasjonal kontekst.

Publisert 19. nov. 2020 14:32 - Sist endret 6. sep. 2022 21:11