Prøveundervisning knyttet til Universitetslektorstilling i interreligiøse studier

Tittel på prøveundervisning: "Islam, kristendom og vesten. En introduksjon."

Bildet kan inneholde: briller, panne, hår, ansikt, smil.
Fra venstre: Amina Selimovic og Signe Aarvik

Undervisningen skal være på BA-nivå og knyttes til studieemnet med samme navn: RESA2001 – Islam, kristendom og vesten - Universitetet i Oslo (uio.no) 

Grunnet smittevern legges det til rette for å følge prøveundervisningen ved oppmøte eller via Zoom. Det er begrenset antall fysiske plasser tilgjengelig.

Registrering

Alle må registrere seg uansett om du ønsker å være til stede eller følge via Zoom. 

Program:

  • 09.00 – 09.45  Amina Selimovic
  • 11.00 – 11.45  Signe Aarvik
Publisert 19. aug. 2021 08:13 - Sist endret 6. sep. 2022 21:09