Høytider og feiringer i koronaens tid, Et seminar om feiringen av nasjonaldag, jul og id under pandemien

Under koronakrisen har feiringer av høytider blitt avlyst eller endret på grunn av smittevern. Forskningsinstituttet KIFO har dokumentert hvordan 17.mai, jul og id ble feiret under denne unntakstilstanden. Hva ble annerledes og hvordan vil dette påvirke den fremtidige feiringen av disse høytidene?

Resultatene presenteres gjennom foredrag, foto og filmdokumentasjon og diskuteres i en avsluttende panelsamtale. I tillegg til forskerne som har gjennomført studiene, deltar fagdirektør ved folkehelseinstituttet, Frode Forland. Han vil snakke om feiringer under pandemier fra et smittevernperspektiv.

Fra TF deltar førsteamanuensis Elisabeth Tveito Johnsen

Les mer på Litteraturhusets hjemmesider

Publisert 29. sep. 2021 12:01 - Sist endret 29. sep. 2021 12:01