Semesteråpning våren 2020

Alle venner, studenter og ansatte er invitert til åpning av vårsemesteret 2020!

Bildet kan inneholde: begivenhet, publikum, seminar, akademisk konferanse, offentlig tale.

Fra semesteråpningen høstsemesteret 2017. Foto: Mathias H. Eidberg

Dekan Aud V. Tønnessen ønsker studenter og ansatte velkommen til nytt semester.

Åpningsforelesning ved professor Hugo Lundhaug

Coptic Apocrypha Through the Ages: Storyworlds in Transition

Forelesningen presenterer temaet for det nye forskningsprosjektet Storyworlds in Transition: Coptic Apocrypha in Changing Contexts in the Byzantine and Early Islamic Periods (APOCRYPHA) Les intervju med Lundhaug om prosjektet

Kaffe og kake i kantina etter forelesningen.

Alle er hjertelig velkommen!

Publisert 19. des. 2019 14:44 - Sist endret 14. feb. 2020 14:06