Semesteråpning høsten 2020

Alle studenter, ansatte og venner er invitert til åpning av høstsemesteret 2020. 

Bilde av læringssenteret på Domus Theologica. Dekan Aud Tønnessen på talerstolen foran ansatte og studenter.

Fra en tidligere semesteråpning. Foto: Mathias H. Eidberg

Foto av Terje Stordalen
Professor Terje Stordalen.

Program

Dekan Aud V. Tønnessen ønsker studenter og ansatte velkommen til nytt semester.

Åpningsforelesning ved professor Terje Stordalen:

Hvordan skrive Palestinas / Israels historie i en global tidsalder?

Landet rundt det indre Middelhav har spilt en stor rolle i menneskehetens historie. Her oppsto jordbrukskulturen, pottemakerhjulet og noen av de første bysamfunnene. Samtidig har denne regionen, Levanten, alltid vært “periferi”: Mer enn 20 imperier satte sine fotavtrykk her. Tre verdensreligioner påberoper seg ankerfeste i Levanten. I en tid hvor identitetspolitikk dominerer, samtidig som globale forbindelser blir stadig viktigere, hvordan kan man skrive en historie for regionen som ikke er partisk eller sekterisk?


Av smittevernshensyn må du registrere at du deltar på semesteråpningen her.

 

Publisert 30. juni 2020 17:15 - Sist endret 14. aug. 2020 17:10