Minnesamvær, professor Hans M. Barstad (1947 – 2020)

Tidligere professor i GT ved Det teologiske fakultet, Hans M. Barstad døde i Alicante i Spania i august i år. Mange både ved fakultetet og i norske akademia minnes Hans Barstad som en spennende lærer, en god kollega, en fremragende forsker. Vi arrangerer nå minnesamvær i Domus Theologica for å gi uttrykk både for savn og takknemlighet:

Hans Maguns Barstad, Portrettmaleri

Professor Hans Magnus Barstad. Kunstner: Kari Grasmo  

På grunn av den pågående pandemien er det begrensninger for hvor mange som kan møte. Individuelle invitasjoner har gått ut til en representativ gruppe av Hans Barstads kolleger og venner gjennom mange år. Representanter for familien vil også være med. Ut over dette er det fortsatt noen få ledige plasser igjen.

Påmelding

På grunn av begrensningene vil minnesamværet også bli overført via zoom. Av smittevernhensyn trenger vi å etablere oversikt over hvem som deltar. Dersom du ønsker å være tilstede fysisk, vennligst send en e-post til Merete Thomassen. Du må også oppgi din adresse og telefonnummer.

På grunn av formatet vil taler og innlegg under minnesamværet måtte være forholdsvis korte. Vi regner med at samværet som helhet vil vare rundt en time, kanskje noe mer.

Nekrolog over Hans Magnus Barstad

Publisert 2. okt. 2020 11:58 - Sist endret 8. des. 2020 10:32