Nasjon og religion: noen norske særegenheter. Avskjedsmarkering for Tarald Rasmussen

Det teologiske fakultet markerer at Tarald Rasmussen har gått av med pensjon. Rasmussens forelesning etterfølges av en mottagelse.

Professor Tarald Rasmussen. Foto

Professor Tarald Rasmussen. Foto: Alexander Tufte Wetherilt

Om forelesningen

Fra reformasjonen av har Norge hatt en mer krevende oppgave enn våre lutherske naboland med å knytte sammen nasjonale og religiøse interesser. Først ble nasjonale interesser overkjørt da reformasjonen ble påført oss fra Danmark på 1500-tallet. Etter 1814 ble grundtvigianismen – et nytt initiativ for å føre det nasjonale og det lutherske sammen – bekjempet som vranglære.

Trass i alt dette har norske teologer helt fra reformasjonen av hatt virksomme, men mindre utforskede strategier for å knytte sammen det patriotiske eller nasjonale på den ene siden og det lutherske eller protestantiske på den andre. Forelesningen vil ta for seg noen av disse strategiene.

Festskrift

Under avskjedsmarkeringen vil det bli overrakt et festskrift, Were We Ever Protestants? Essays in Honour of Tarald Rasmussen (De Gruyter). 

Festskriftet er redigert av Sivert Angel, Hallgeir Elstad og Eivor Andersen Oftestad

Mottagelse

Det blir mottagelse med bevertning og taler etter forelesningen.

Påmelding

Grunnet Covid-19 er det begrenset antall plasser!
Meld deg på via nettskjema. Påmeldingsfrist 30. september!

Publisert 28. aug. 2020 13:32 - Sist endret 30. sep. 2020 15:12