UTSATT - Gjenforeningen av Nord-Slesvig og Danmark etter folkeavstemmingen våren 1920. 100 år og en fredelig grense i 2020 - Avslutningsforelesning med Dag Thorkildsen

Dette arrangementet er utsatt grunnet Covid-19!

Det teologiske fakultet ønsker velkommen til avskjedsmarkering med professor Dag Thorkildsen

Dag Thorkildsen, Foto

Professor Dag Thorkildsen. Foto: Rune Selnes

Plakat med bilde av en gutt som holder ett dansk flagg. Plakaten har påskriften: Mor stem Dansk, tænk på mig
Kilde: https://graenseforeningen.dk/

Om forelesningen

I år markerer Danmark at det er 100 år siden Nordslesvig eller Sønderjylland som vi kaller i det, ble gjenforent med kongeriket Danmark.

Tysklands nederlag i 1.verdenskrig hadde i 1920 gjort det på ny mulig å ta opp spørsmålet om hertugdømmet Slesvigs nasjonale tilhørighet som Danmark hadde mistet i krigen i 1864. Men i 1920 ble det holdt en folkeavstemning som førte til at Nordslesvig ble gjenforent med Danmark.

Etter forelsningen vil det være mottagelse med enkel bevertning og taler

Påmelding

Grunnet Covid-19 er det begrenset antall plasser!
Meld deg på via nettskjema. Påmeldingsfrist 12. november

Publisert 22. sep. 2020 21:28 - Sist endret 30. okt. 2020 12:15