Lang lunsj med lignelser: Ultimat universell utforming?

Denne gangen tar vi for oss lignelsen om det store gjestebudet, der alle de inviterte meldte avbud og festen i stedet skulle fylles av fattige, uføre, blinde og lamme (Luk 14:15-24).

Etching and engraving,after Heemskerck. 1558-1559. . © The Trustees of the British MuseumThe parable of the great banquet” (Luke 14: 15-24). The servant inviting the sick and the poor to the banquet

The parable of the great banquet” (Luke 14: 15-24). The servant inviting the sick and the poor to the banquet; after Heemskerck. 1558-1559. Etching and engraving. © The Trustees of the British Museum

Anna Rebecca Solevåg, professor i Det nye testamentet ved VID, er spesielt invitert innleder. Hun har nylig gitt ut boka: Negotiating the Disabled Body. Representations of Disability in Early Christian Texts og leser teksten med oss ut ifra et funksjonshemmingsperspektiv. Marianne Bjelland Kartzow, professor i NT og stipendiat Ellen Aasland Reinertsen fra TF deltar også.

Som vanlig er det gratis lunsj og god anledning til å være med å diskutere denne spennende lignelsen.

Påmelding

Påmelding til Ellen Aasland Reinertsen innen 10. okt. 

Publisert 16. sep. 2019 12:20 - Sist endret 18. sep. 2019 12:11