Faglig-pedagogisk dag - Truet eksistens. Klimakrisen i møte med eksistensielle problemstillinger i filosofi og teologi.

Kriseperspektivet er sentralt i europeisk filosofihistorie, både i politisk filosofi og eksistensfilosofien. Ordet "krise" henger også sammen med kritikk, dømmekraft og dommedag (!)

dag står vi overfor det som særlig ungdom oppfatter som en eksistensiell krise, der vår eksistensform er truet av klimaødeleggelse. Hva betyr denne krisen for vår forståelse av livet og døden? Fins det glemte perspektiver på kosmos og naturen i kristendommen eller andre religioner som gir oss nye kritiske perspektiver på planeten og menneskehetens fremtid?

Foreleser

Publisert 16. okt. 2019 13:33 - Sist endret 14. feb. 2020 14:04