Gjesteforelesning: Towards a Typology of Imams in the West

Vinding presenterer sin forskning om imamer i vestlige land. Gjennom en typology basert på institusjonell og epistemisk autoritet, diskuterer han hvordan islamsk religiøs autoritet utfolder seg innenfor ulike institusjonelle rammeverk. Forskningen inngår i en større diskusjon om muslimske lederes forhold til stat og sivilsamfunn i vestlige land.

Henter forslag fra Google

Forskergruppen for interreligiøse studiar og islamsk teologi og Arbeidsgruppen for fleksibel utdanning for religiøse ledere og islamsk teologi inviterer til gjesteforelesning med Niels Valdemar Vinding: Towards a Typology of Imams in the West

Mer informasjon finner du på våre engelske nettsider

Publisert 7. mai 2019 14:07 - Sist endret 8. mai 2019 12:58