Prøveforelesning for fast stilling i Det gamle testamentet - Elisa Uusimäki

Tema for prøveforelesningen: Introduksjon til kurset “Tekster fra Deuteronomium”. Forelesningen må inkludere historiske og teologiske perspektiver

Bilde av Elisa Uusimäki

Elisa Uusimäki

I forbindelse med den utlyste stillingen i Det gamle testamentet vil det bli holdt åpne prøveforelesninger ved TF. Forelesningene holdes på skandinavisk språk, eller på engelsk.

Forelesningen holdes av Elisa Uusimäki, University of Helsinki, Faculty of Theology

Publisert 20. feb. 2019 10:51 - Sist endret 20. feb. 2019 10:57