Prøveforelesning for fast stilling i Det gamle testamentet - Paul Michael Kurtz

Tema for prøveforelesningen: Introduksjon til kurset “Tekster fra Deuteronomium”. Forelesningen må inkludere historiske og teologiske perspektiver

Bilde av Paul Michael Kurtz

Paul Michael Kurtz

I forbindelse med den utlyste stillingen i Det gamle testamentet vil det bli holdt åpne prøveforelesninger ved TF. Forelesningene holdes på skandinavisk språk, eller på engelsk.

Forelesningen holdes av Paul Michael Kurtz, University of Cambridge, Faculty of Divinity

Publisert 20. feb. 2019 10:56 - Sist endret 20. feb. 2019 10:56