Prøveforelesning for fast stilling i Det gamle testamentet - Anne Katrine de Hemmer Gudme

Tema for prøveforelesningen: Introduksjon til kurset “Tekster fra Deuteronomium”. Forelesningen må inkludere historiske og teologiske perspektiver

Bilde av Anne Katrine de Hemmer Gudme

Anne Katrine de Hemmer Gudme

I forbindelse med den utlyste stillingen i Det gamle testamentet vil det bli holdt åpne prøveforelesninger ved TF. Forelesningene holdes på skandinavisk språk, eller på engelsk.

Forelesningen holdes av Anne Katrine de Hemmer Gudme, Københavns Universitet, Det Teologiske Fakultet

Publisert 20. feb. 2019 10:30 - Sist endret 20. feb. 2019 10:59