Masterclass: Introduction to Linn Tonstad's queer theology

Masterclass om Linn Tonstads arbeid med "queer and constructive theology". Se mer informasjon på våre engelske nettsider.  

Associate professor Linn Tonstad, Yale University

Linn Tonstad er Associate professor ved Yale University, USA, og professor II ved Det teologiske fakultet. 

 

 

 

 

Publisert 4. feb. 2019 10:04 - Sist endret 4. feb. 2019 10:04