Gjesteforelesning med Torkel Brekke - Halal Money: Financial exclusion of Muslims

Professor Torkel Brekke har undersøkt hvordan muslimer, som utelukkes fra rentefinansierte lån, etablerer egne finansieringsmodeller som tar hensyn til halal-regler. 

Se mer på våre engelske nettsider.

Publisert 11. mars 2019 15:43 - Sist endret 12. mars 2019 13:17