Faglig-pedagogisk dag - Grønn(ere) religion. Hva er det? Hvorfor skal vi bry oss?

Forelesningen tar opp samspillet mellom religion og miljø med særlig fokus på øko-aktivisme og ritualisering av planeten.

Bildet kan inneholde: motorkjøretøy, rust, skrap, kjøretøy, bil.

Image by siala from Pixabay

Det tverrfaglige temaet demokrati og medborgerskap (jf. fagfornyelsen) blir løftet frem og diskutert i en bredere forstand, dvs. at demokrati og medborgerskap dreier seg ikke bare om mennesker, men også om alt annet som lever.

Foreleser

Publisert 16. okt. 2019 07:13 - Sist endret 16. okt. 2019 07:13