Faglig-sosial dag: 'Grønn religion'

Grønn religion. Hva er det? Hvorfor skal vi bry oss? Teologisk Fakultet og TSU inviterer til en spennende faglig-sosial dag som tematiserer forholdet mellom religion og klima. Vi byr på inspirerende forelesninger, workshops, og byttemarked.   

Fotografi av skog

Er religion viktig når det kommer til spørsmål om klima og miljø og de store utfordringene vi står overfor i dag? Det faglig-sosiale arrangementet 'Grønn religion' tar opp forholdet mellom religion og klima og ønsker å bidra både til bevisstgjøring og tenkning omkring religionens rolle i klimakrisen.

Hva skjer denne dagen?

PROGRAM

Arrangementet består av et knippe mini-forelesninger med et utvalg temaer: religionens rolle i klimakrisen; hva kan religion bidra med i dagens samfunn; religion og naturforståelse; religion, migrasjon og klima. Mini-forelesningene holdes på norsk og engelsk.

Workshops-pakker er også en del av dagen. Planlagte tema: økoaktivisme og økofascisme; øko-islam; idémyldring omkring 'rektors utfordring'. Deltakere inviteres til å delta aktivt i diskusjoner ledet av TF-studenter som spesialiserer seg på feltet. I tillegg gir Instagram-brukeren «Fattig Student» en workshop om matsvinn og smarte restemåltider - et must for studenter på lavbudsjett!

Av andre aktiviteter kan nevnes byttemarked med pensumbøker og klær og stasjon for resirkulering (kontainer for el-avfall). Alle oppfordres til å ta med det de ønsker å bytte bort eller resirkulere. Vi har også en aktivitetsstasjon med syltetøy-koking (med epler fra den lokale prestegården!). Torsdagsgudstjenesten i kapellet vil denne dagen ha klimaperspektiv. Vi kjører også kontinuerlig en dokumentarfestival om religion og klimaaktivisme.

Dagen blir avsluttet med vegetargryte og øko-quiz.

Arrangementet er åpent for alle! På TSUs facebook-side kan man melde sin interesse til å delta.

Ansvarlig: Nina Hoel, Studiedekan ved Det teologiske fakultet

Publisert 6. aug. 2019 21:25 - Sist endret 3. sep. 2019 13:22