Fagdag om Taize

Hvert år reiser titusenvis av ungdommer en uke til et kloster i den lille landsbyen Taize i Frankrike. For mange blir dagene til sterke erfaringer av fellesskap, enkelhet og bønn. Hva er det som skjer?

Bildet kan inneholde: Begivenhet, Ritual, Moro, Vigil, Publikum.

Det teologiske fakultetet ved Universitetet i Oslo og MF vitenskapelig høyskole arrangerer sammen en temadag om Taize for studenter, kirkelig ansatte og interesserte.

Program

08.30 Registrering på TF

09.00 Morgenbønn i kapellet TF

09.30 Fortellinger om Taize
Velkomst ved dekan Aud Tønnesen
Bror Stephen hilser fra Taize
Hva er Taize og hvordan det ble til?

Taize og Norge
Øivind Mehl Landmark (Forandringshuset Grønland), Øystein Mathisen (kapellan i Tonsen), Jan Bjarne Sødal og Angela Timmann-Mjaaland forteller om reiser til Taize

10.30 «Å søke godhetens kilde»
Med filosofen Paul Ricoeur til Taizé
Marius Timman Mjaaland

11.30 Interreligiøst samarbeid i Taize og Norge
Bror Stephen og Hanna Barth Hake fra Kirkelig dialogsenter

12 00 Gudstjeneste

(Vi går fra TF til MF)

12.15 Lunsj på MF

13.00 «Ord som glir forbi – ord som tar tak»
Refleksjoner over Fader vår som teologisk praksis
Fredrik Saxegaard, Maria Ledstam og bror Stephen

14.15 «Det beste var stillheten»
Hva skjer når sekulær ungdommer setter seg ned for å be?
Hvordan fortolke erfaringer av kristne praksiser sammen med unge?
Astrid Sandsmark, Elisa Stokka og bror Stephen

15.15 Sangøvelse i kapellet MF
Jan Bjarne Sødal leder sangøvelser gjennom dagen og gir tips om å lede bønn.

15.30 Taizebønn i kapellet MF

Påmelding og lunsj

  • Studenter fra TF sender mail til fridasofieoyen@gmail.com
  • TF dekker lunsj for sine teologistudenter. Fagdagen er gratis.
  • Studenter fra MF melder seg på her
  • MF studenter dekker selv lunsj. Fagdagen er gratis.
  • For andre deltakere koster fagdagen 100 kroner. Du får da servert lunsj.
  • Meld deg på her.
Publisert 12. mars 2019 10:42 - Sist endret 6. sep. 2022 20:56