Panelsamtale på Arendalsuka: Hvor stor gjestfrihet er det plass for i norsk asyl- og innvandringspolitikk?

Migrasjon og flyktninger er en radikal etisk utfordring til alle vestlige land, også til Norge. Kan et rikt land som Norge avvise mennesker som ber om vår gjestfrihet, i en verden med stor fattigdom og politisk forfølgelse?

Henter forslag fra Google

Panelsamtalen holdes på MS Sunnhordland, hvor UiO vil holde alle sine arrangementer gjennom hele Arendalsuka. Foto: MS Sunnhordland

Det politiske flertallet i Europa er i dag enige om at det skal være et tak på antall flyktninger  som slippes inn. Frykten for at vestlige tradisjoner skal svekkes er stor. Samtidig er både den Katolske kirken med Paven  i spissen og ledende miljøer i de protestantiske kirkene kritiske. De løfter frem den etiske forpliktelsen rike land har til å vise nestekjærlighet og gjestfrihet til fattige og forfulgte.

Konflikten rundt barn av norske IS-mødre våren 2019 satte dette dilemmaet på spissen. Finnes det etiske og politiske grunner til å vise gjestfrihet selv i en slik situasjon? Samtalen  vil fokusere på de etiske utfordringene i dagens norske flyktningpolitikk.

Arrangør

Det teologiske fakultet og UiO:Norden ved forskergruppen  NORDHOST
Publisert 26. juli 2019 15:24 - Sist endret 6. sep. 2022 20:55