Teologidagene 2018

Er det mulig å si noe nytt om et så sentralt teologisk emne som frelse? Hva kan ny nasjonal og internasjonal forsking bidra med inn i forkynnelse og menighetens liv?

Utsnitt av altertavlen i Rotnes kirke, laget av billedkunstner Tor Lindrupsen. Foto: Bispemøtet

Teologidagene arrangeres for første gang i 2018, og har "Frelse nå" som tema. I to dager vil prester og andre med interesse for teologi møtes for faglig påfyll og samtale, med utgangspunkt i kirke og samfunn.

Teologidagene er et samarbeid mellom Bispemøtet i Den norske kirke, Det teologiske fakultet UiO, Menighetsfakultetet, VID vitenskapelige høgskole, Presteforeningen og Fagforbundet TeoLOgene. Konferansen ønsker å stimulere til samtale og refleksjon om sentrale teologiske tema med utgangspunkt i dagens samfunn og kirke. Målgruppen er prester og andre med interesse for teologi.

Les mer på Bispemøtes nettsider

 

 

 

Publisert 23. jan. 2018 16:21 - Sist endret 23. jan. 2018 16:21