Semesteråpning høsten 2018

Alle venner, studenter og ansatte er invitert til åpning av høstsemesteret 2018!

 

Fra semesteråpningen høstsemesteret 2017. Foto: Mathias H. Eidberg

Prodekan Hallgeir Elstad ønsker studenter og ansatte velkommen til nytt semester.

Åpningsforelesning ved professor Marius T. Mjaaland.
Tema: Liv og død. Tid og rom. Livsvitenskap mellom fenomenologi og nevrobiologi.

 

Professor Marius T. Mjaaland. Foto: Marte Garmann

Om forelesningen: De nyeste oppdagelsene innenfor nevrovitenskapen utfordrer vår grunnleggende oppfattelse av virkeligheten. Vi kan forklare hvordan hjernen oppfatter tid og rom og hvordan vi orienterer oss i verden ved hjelp av vår innebygde GPS i hippocampus, en oppdagelse som ble belønnet med nobelprisen til O’Keefe, Moser & Moser i 2014.

Også forskere på UiO, Marianne Fyhn og Torkel Hafting-Fyhn er i dag blant de fremste i verden på å undersøke og forklare hvordan nevronene i hjernen gjør det mulig å orientere seg i verden og lagre informasjon, kunnskap og erfaringer over tid.

Denne innsikten utfordrer filosofi og teologi til å etablere et nytt utgangspunkt for erkjennelse og forståelse av tilværelsen, med utgangspunkt i kroppens sanseapparat og hjernens nevroner. Ikke minst for religionsfilosofien er dette banebrytende innsikt, men det åpner også svimlende nye spørsmål: Kan nervecellene faktisk hjelpe oss til en dypere forståelse av livet? Og døden? Eller fører det til en teknisk rasjonalisering av menneskenes livsverden?

Forelesningen gir en kort analyse av forholdet mellom fenomenologi og nevrovitenskap, i en stadig søken etter livsvitenskapens nerve, der livet smerter. Og døden venter.

Kaffe og kake etter forelesningen.

Alle er hjertelig velkommen!

Nedenfor følger skjemopptak med lyd fra forelesningen. Det kan være fordel å laste ned mediefilen.

 
Publisert 7. aug. 2018 14:56 - Sist endret 29. aug. 2018 17:59