Boklansering: Muslim Pilgrimage in Europe

Muslimske pilegrimstradisjoner er langt mer enn bare pilegrimsreisen til Mekka.  Denne boka er den første i Europa som setter lys på muslimske pilegrimspraksiser i Europa, både reetablering av gamle pilegrimsmål, etablering av nye muslimske mål og muslimers reiser til kristne pilegrimsmål.

Vi er vant til å tenke på Hajj, den muslimske pilegrimsreisen til Mekka, når vi snakker om pilegrimsreiser i Islam. Men det finnes lange tradisjoner for reiser til andre muslimske pilegrimsmål, også i Europa. I takt med et voksende antall muslimer i Europa har disse pilegrimspraksisene økt.

Muslim Pilgrimage in Europe setter fokus på den muslimske pilegrimens praksiser og erfaringer i Europa, både med de tradisjonelle pilegrimsmålene og pilegrimsmål som deles med kristne. Disse praksisene er kontroversielle i enkelte miljøer, men har likefullt vokst frem uten å få nevneverdig oppmerksomhet verken i forskningen eller samfunnet for øvrig. 

Boken belyser fenomentet ut fra en rekke fagfelt som historie, antropologi, religionsstudier, sosiologi og kunsthistorie, både historisk i vår samtid. Boken peker på fire utviklingsretinger. Den første er den tradisjonelle pilegrimsreisen til Mekka og andre steder i Midtøsten og Nord-Afrika. Den andre er revitaliseringen av reiser til gamle pilegrimsmål i det sør-østlige Europa. Den tredje utviklingsretningen er etableringen av nye muslimske pilegrimsmål i Vest-Europa, og den fjerde er muslimske reiser til etablerte kristne pilegrimsmål i Europa.  

Program:

Kort presentasjon ved en av bokens redaktører, Ingvild Flaskerud

Panelsamtale med Mehda Zolfaqari, Oddbjørn Leirvik, Roger Jensen og Ingvild Flaskerud. Samtalen ledes av Anne Hege Grung

Publisert 14. feb. 2018 16:47 - Sist endret 15. feb. 2018 11:08