Lang brønsj med lignelser: Språk, sprik og søndagspreik

I den tredje Lang lunsj med lignelser tar vi for oss lignelsen om klokskap og dumskap og hus på sand og stein fra Matt 7, 21-29.

Vemund Blomkvist oversetter teksten.

Marianne Bjelland Kartzow reflekterer over den.

Ellen Aasland Reinertsen sier noe om klokskap og dumskap i Matteusevangeliet.

Rolv Nøtvik Jakobsen snakker om Frå berg til prekestol: Bergpreikas avslutning som utfordring for dagens predikanter, både kloke og uforstandige, både kvinner og menn.

Og så spiser vi og snakker videre. Brønsjen er gratis!

 

Her blir det mye for både studenter, forskere og predikanter.

Teksten er blant annet prekentekst 24. juni i år.

 

Påmelding til Ellen Aasland Reinertsen innen 10. april.

Publisert 20. mars 2018 14:53 - Sist endret 6. apr. 2018 12:35