Kirkebygg og byutvikling

Kirkebygg engasjerer, enten de skal bygges eller legges ned. De spiller en sentral rolle i bybildet, både som bygg og som arena for folks liv.  Men hvilken rolle har kirkene i Oslos byutvikling?

Bøler kirke. Foto: Svein Aage Christoffersen

Arrangementet er en del av Humanioradagene på Universitetet i Oslo.

Som viktige symbolbygg med en annerledes arkitektonisk fremtoning enn de fleste andre bygninger, er kirkebyggene med på å prege bybildet. Men de har også betydning ut over det rent arkitektoniske, de er bygg som  skaper identifikasjon og er arena for små og store hendelser i livene til dem som bor rundt kirken.

De eldste byggene i Norge og Oslo som fortsatt er jevnlig i bruk, er kirker. Middelalderens stenkirker er merker på en over tusen år gammel norsk historie. Samtidig har kirkearkitekturen over tid endret seg, og  sporene den har etterlatt seg vitner om et Norge i utvikling.

Kirkene er fortellinger om Oslos historie. Det handler blant annet om overgang fra katolsk til protestantisk tro, om overgang fra eneveldet til demokrati, det handler om sekularisering og velferdsstat, og det handler om møte med nye kulturer og religioner.

Oslos demografi endrer seg, og det er behov for nye arenaer for mangfold. Har kirkene en rolle å spille her? Kan kirkebyggene brukes til å skape økt samhørighet mellom ulike grupper i befolkningen? Kan de være arenaer for integrering, eller er de bygg som skaper splittelse og motsetning? Vi utfordrer politikere, arkitekter, teologer, kirkerepresentanter og kulturpersonligheter i Oslo i spørsmålet om kirkenes rolle i byutviklingen!

Program:

Innledninger ved 

  • Halvard Johannessen, Førsteamanuensis TF-UiO
  • Ingrid Staurheim, spesialrådgiver KA, phd-student TF-UiO
  • Trygve Wyller, professor TF-UiO

Panelsamtale med:

  • Kari Veiteberg, biskop i Oslo bispedømme
  • Espen Ophaug, Oslo bystyre og leder av Oslo Venstre
  • Morten Stige, avdelingsleder Byantikvaren i Oslo 
  • Joakim Skajaa, arkitekt, prorektor ved Bergen Arkitekthøgskole
  • Tor Henrik Andersen (Ap), byrådssekretær ved Byrådslederens kontor, Oslo

  • Robert Wright, kirkeverge i Oslo 

Panelet ledes av Ole Andreas Holen, Kapellan i Sagene og Iladalen menighet

Publisert 19. okt. 2018 14:26 - Sist endret 26. apr. 2019 09:39