Flyktninger - Norden som Janus

Det finnes minst to motstridende tendenser i de nordiske landenes forhold til flyktninger: På den ene siden en tendens til innstramninger og populistisk retorikk. På den andre siden mindre synlige, men kanskje like viktige, åpne og generøse prosjekter og folk.

Arrangementet er en del av Humanioradagene på Universitetet i Oslo

Trygve Wyller, professor Det teologiske fakultet, UiO:
Flyktninger og etikk: Mye mer enn "streng og rettferdig".

Cathrine Thorleifsson, forsker - Senter for ekstremismeforskning, UiO:
Religionens innflytelse i nordisk populisme.

Kaia Rønsdal, postdoktor Det teologiske fakultet, UiO:
Kirkenes - Fortellinger fra Grenseland.

Publisert 24. okt. 2018 11:25 - Sist endret 26. apr. 2019 09:33