Fagdag i praktisk teologi

Fagdagen presenterer den nyeste forskningen innen praktisk teologi, fra noen av de fremste forskerne på feltet i landet.

Foto: colourbox.com

To forskningsområdet vil ha spesielt fokus; ledelse og spiritualitet og gudstjenester. I tillegg vil fagdagen inneholde en diskusjon om ulike forståelser av praktisk teologi som forskningsdisiplin.

Målet med arrangementet er å legge til rette for samtaler mellom personer fra ulike utdannings- og forskningsinstitusjoner som driver med praktisk teologi, og andre med interesse for praktisk teologi.

Fagdagen er åpen for alle interesserte!

Påmelding innen 15. april!

Program:

09.30-10.00: Mingling og kaffe

10.00-11.30: Forskning på menigheter og organisasjoner
Korte forskningspresentasjoner og felles samtale.

Fredrik Saxegaard, Menighetsfakultetet:
Presters bidrag til ledelse i menigheter
Karl Inge Tangen, Høyskolen for ledelse og teologi:
Ledelse og spiritualitet i kirken

Halvard Johannessen, Det teologiske fakultet:
Sekulariseringen og spiritualitet

Knut Tveitereid, NLA høgskolen:
Ambivalens i ledelsen av kristne ungdomsorganisasjoner

 

11.30-12.15: Lunsj

12.15-13.30: Den praktiske-teologiens forskningsobjekt, metode, forskerrolle og publikum.
Utgangspunkt for innledningene og samtalen: «Forks in the Road when Tracing the Sacred. Practical Theology as Hermenutics of Lived Religion»(pdf) av Ruard Ganzevoort

Bernd Krupka, Kirkelig utdanningssenter i nord
Bård Eirik Hallesby Norheim, NLA høgskolen
Anne Hege Grung, Det teologiske fakultet


 

14.00-15.30: Forskning på gudstjenester, forkynnelse og salmer
Korte forskningspresentasjoner og felles samtale.

Karen Margrete Mestad, VID vitenskapelige høyskole:
Prester som ledere i gudstjenester
Ragnhild Strauman, Kirkelig utdanningssenter i nord:
Salmer i trosopplæring
Robert Lilleaasen, Fjellhaug internasjonale høgskole:
Tradisjon og relevans i gudstjenester

 

15.30-16.00: Informasjon om kommende konferanser i praktisk-teologi. Temadag i praktisk-teologi 2019.

 

16.30 til ca.19.30 Felles middag på byen (selvkost). Gi beskjed ved påmelding om du skal være med!

Om fagdagen

Fagråd for praktisk-teologi ble opprettet i 1987. Siden den gang har det blitt arrangert årlige fagdager i forbindelse med fagrådsmøtet. I mai 2016 vedtok et samlet Fagråd å utvide fagdagen til å omfatte alle utdanningsinstitusjoner som driver praktisk-teologisk forskning. Det er derfor med entusiasme vi inviterer til en fagdag der mange miljøer for praktisk-teologi er representert. Lunsj dekkes av lokal arrangør. Middagen etter fagdagen dekkes av deltagerne. Arbeidsutvalg for fagdagen i 2018 består av Hans Austnaberg (VID), Tone Stangeland Kaufman (MF) og Elisabeth Tveito Johnsen (TF).

Publisert 22. mars 2018 16:39 - Sist endret 12. apr. 2018 14:02