Boklansering: Rom og etikk - fortellinger om ambivalens

Det handler om menneskeverd. Når vi møter fattige mennesker som ber om penger. Når flyktninger ber om vern og når et nært, dement familiemedlem ikke kjenner deg igjen.  Hva betyr menneskeverd da og hvordan skal vi handle for å ivareta menneskeverd i praksis?

Denne boken tar opp etikken i møtet med mennesker, fremmede og kjente. Møter med papirløse flyktninger, tiggere, nye praksiser for inkludering og likeverd for funksjonshemmede, demensomsorgen, barn som pårørende, nye læringsrom, historien om katolske nonneordener og synet på «fremmede» i norsk sosial og kulturell historie er alle romlige møter og praksiser.

I alle disse situasjonene står menneskeverdet på spill. Bokens kapitler bidrar til å konkretisere hva utfordringene handler om og hvordan de kan møtes. Boken henvender seg til alle med interesse for etikk og menneskeverd, og særlig studenter og forskere ved master og bachelor utdannelsene i profesjonsetikk og velferdsfag. Artiklene går inn i den allmenne debatten om hva som er etisk viktig i velferdssamfunnets utkant. Gjennom artiklene ønsker forfatterne å rette oppmerksomheten på inkluderende, romlige praksiser.

I tillegg til redaktørene Inger Marie Lid og Trygve Wyller har Marta Maria Espeseth, Anne-Cathrine Grimsgaard, Kjetil Hafstad, Adelheid Hummevold Hillestad, Birgitte Lerheim, Knut W. Ruyter og Kaia S. Rønsdal bidrag i boken.

Program

  • Velkommen ved forskningsdekan Hallgeir Elstad, Det teologiske fakultet, UiO og forlagsredaktør Dorte Østreng, Cappelen Damm Akademisk
  • Presentasjon ved bokens redaktører, Inger Marie Lid, professor ved VID vitenskapelige høyskole, fakultet for helsefag og Trygve Wyller, professor ved Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo.

To korte responser/perspektiver på boken:

  • Phd-stipendiat Gyrid Gunnes, VID Vitenskapelige høyskole: Kritiske perspektiv på diakonal praksis
  • Professor Eivind Engebretsen, Det medisinske fakultet, UiO: Fremmede rom og etikk av/for fremmede
  • Enkel servering og samtale.

Boken er en Open Access-publikasjon, og ligger tilgjengelig gratis på nettsidene til Cappelen Damm Akademisk. Det finnes noen trykte eksemplarer som selges for kr. 250,- under lanseringen. 

Publisert 9. jan. 2018 17:18 - Sist endret 11. jan. 2018 15:30