Frokostseminar og boklansering: Global kristendom: en samtidshistorie

Hva skjer med kristendom i verden i dag? Kristendommen er i rask endring og kommer til uttrykk på nye måter både sosialt og politisk. På få tiår er tyngdepunktet flyttet fra det globale nord til det globale sør.

Om boka:

I Vest-Europa blir kirker nedlagt eller solgt. Samtidig fylles megakirker i kristendommens nye bastioner utenfor Europa. Kirkene i Midtøsten taper medlemmer når kristne forlater regionen, mens den ortodokse kirken i Russland knytter seg tettere til staten. Den største veksten av kristne skjer i Afrika. Men også i Kina og flere andre asiatiske land vokser antallet kristne, og i USA spiller kristen tro fortsatt en viktig rolle i politikken. Samtidig er katolisismen i Latin-Amerika under press fra en raskt voksende pinsebevegelse som forsterker forskyvningen av kristendommens tyngdepunkt fra nord til sør, så vel som fra de gamle etablerte kirkene til nye menigheter. Med hovedvekt på de mest folkerike landene på hvert kontinent viser forfatterne av «Global kristendom. En samtidshistorie» fram de siste tiårs endringer og diskuterer hvordan kristendom i dag kommer til uttrykk i nye politiske og sosiale sammenhenger.

Program:

Presentasjon av boka ved forfatterne.

Deretter samtale om global kristendom med:


Berit Thorbjørnsrud,
professor i midtøstenstudier,
IKOS, UiO 

 


 

Henrik Syse,
seniorforsker på PRIO

 

 

 

Benedicte Bull,
professor på Senter for
utvikling og miljø, UiO

 


 

Frokost serveres fra 0830. Programmet starter 0845.

Salg av boka.

 

Forfatterne:

Vebjørn Horsfjord
Førsteamanuensis
Høgskolen i Innlandet
Sven Thore Kloster
Phd-stipendiat
Det teologiske fakultet, UiO
Gina Lende
Rådgiver/ postdoktor
MF vitenskapelig høyskole
Ole Jakob Løland
Postdoktor/ fagreferent
Det teologiske fakultet, UiO

 

Publisert 29. aug. 2018 17:08 - Sist endret 3. sep. 2018 14:46