Det nye testamentes etterliv: Fra moderne filosofi til antikkens slaveri og koptiske skriftkultur

Hvordan figurerer Apostelen Paulus i moderne filosofi, som i Slavoj Žižeks bøker? Hvordan gjenspeiler de koptiske tekstene i Nag Hammadi-biblioteket sin egyptiske kontekst? Hvordan skapte ulike grupper av tidlig-kristne kvinner og menn, slaver som frie, mening av det sentrale metaforen som tilsa at de var «slaver av Gud»?

Lansering av tre nye bøker fra forskergruppen Det nye testamentet og tidlig kristendom. Bøkene tar på hver sin måte opp hvordan gamle tekster skaper mening i nye kontekster. Gjennom å se på tekstenes etterliv, eller resepsjon, får vi innblikk i meningsmangfold og diskusjoner som har vært formative for vår tid.

Om bøkene og forfatterne

Publisert 12. okt. 2018 12:00 - Sist endret 29. nov. 2018 12:37