2018

Tidligere

Tid og sted: 18. des. 2018 11:15, Det teologiske fakultetsbibliotek, Domus Theologica

Velkommen til semesteravslutning!

Tid og sted: 5. nov. 2018 12:1514:00, rom 214, Domus Theologica

Denne gangen tar vi for oss lignelsen om de 10 jomfruene i Matteus kapittel 25. Det blir greske gåter, kjønnsperspektiver og eksegese.

Tid og sted: 31. okt. 2018 11:1512:00, Gamle festsal, Domus Academica, Universitetsplassen

Det finnes minst to motstridende tendenser i de nordiske landenes forhold til flyktninger: På den ene siden en tendens til innstramninger og populistisk retorikk. På den andre siden mindre synlige, men kanskje like viktige, åpne og generøse prosjekter og folk.

Tid og sted: 31. okt. 2018 08:4510:00, Teologisk bibliotek, Domus Theologica

Hvordan figurerer Apostelen Paulus i moderne filosofi, som i Slavoj Žižeks bøker? Hvordan gjenspeiler de koptiske tekstene i Nag Hammadi-biblioteket sin egyptiske kontekst? Hvordan skapte ulike grupper av tidlig-kristne kvinner og menn, slaver som frie, mening av det sentrale metaforen som tilsa at de var «slaver av Gud»?

Tid og sted: 30. okt. 2018 15:1517:00, Gamle festsal, Domus Academica, Universitetsplassen

Kirkebygg engasjerer, enten de skal bygges eller legges ned. De spiller en sentral rolle i bybildet, både som bygg og som arena for folks liv.  Men hvilken rolle har kirkene i Oslos byutvikling?

Tid og sted: 12. okt. 2018 09:0010:30, Kulturhuset, (Youngstorget)

Hvordan et samfunn behandler de som faller utenfor majoritetssamfunnet, sier mye om hvilket samfunn vi er.  En viktig felles markør for disse menneskene er dårlig munnhelse.

Tid og sted: 20. sep. 2018 18:3020:30, Litteraturhuset, Amalie Skram

Det sies at Bibelen er avgjørende for å forstå vår kulturarv. Men er Bibelen egentlig noe for barn? Kan barn ta skade av fortellingene om vold, drap og naturkatastrofer, eller forstå helbredelser og undere med vår tids naturvitenskapelige verdensbilde?

Tid og sted: 19. sep. 2018 08:3010:00, Teologisk Bibliotek, Domus Theologica, Blindernveien 9

Hva skjer med kristendom i verden i dag? Kristendommen er i rask endring og kommer til uttrykk på nye måter både sosialt og politisk. På få tiår er tyngdepunktet flyttet fra det globale nord til det globale sør.

Tid og sted: 22. aug. 2018 10:1512:00, Teologisk bibliotek, Domus Theologica

Alle venner, studenter og ansatte er invitert til åpning av høstsemesteret 2018!

 
Tid og sted: 14. aug. 2018 09:0010:30, MS Sunnhordland, Arendal havn

Stortinget har bestemt at UiO skal etablere et utdanningstilbud for religiøse ledere fra ulike religioner. Hva slags kompetanse bør disse lederne ha, og hvilke forventninger kan vi ha til dem? Hva ønsker vi å oppnå med en slik utdanning? Vi inviterer til paneldebatt på Arendalsuka med politikere, journalister, akademikere og religiøse ledere for å snakke om forventninger og ønsker til dagens og morgendagens religiøse ledere i Norge.

Tid og sted: 19. juni 2018 11:15, Det teologiske fakultetsbibliotek, Domus Theologica

Velkommen til semesteravslutning!

Tid og sted: 7. juni 2018 09:0017:30, Auditorium U40, Domus Theologica, Blindernveien 9

Barnebibler er det viktigste virkemiddelet i kristendomsformidling i Skandinavia i dag. Tilbudet har økt markant de siste årene, idet det nyproduseres, samproduseres og oversettes som aldri før.

Tid og sted: 22. mai 2018 14:0015:30, Teologisk bibliotek, Domus Theologica, Blindernveien 9

Professor Leif E. Vaage holder den andre forelesningen i den nye serien Oslo Lectures in New Testament and Early Christian Studies. Vaage er Professor i Det nye testemente ved Emmanuel college, Victoria University ved University of Toronto.

Tid og sted: 8. mai 2018 10:0016:00, auditorium U40, Domus Theologica, Blindernveien 9

Fagdagen presenterer den nyeste forskningen innen praktisk teologi, fra noen av de fremste forskerne på feltet i landet.

Tid og sted: 26. apr. 2018 14:1516:00, Auditorium U40, Domus Theologica

Welcome to guest lecture with professor Ellen Lewin (University of Iowa): “Just as I Am”: Revealing Authentic Selves in the Fellowship of Affirming Ministries.

All welcome!

Tid og sted: 16. apr. 2018 10:0012:00, rom 214, Domus Theologica

I den tredje Lang lunsj med lignelser tar vi for oss lignelsen om klokskap og dumskap og hus på sand og stein fra Matt 7, 21-29.

Tid og sted: 16. mars 2018 09:1510:00, Rom 214, Domus Theologica

I forbindelse med utlyste stillinger i systematisk teologi holdes det åpne prøveforelesninger ved TF 7., 9. og 16. mars.

Tid og sted: 9. mars 2018 09:1511:00, Rom 214, Domus Theologica

I forbindelse med utlyste stillinger i systematisk teologi holdes det åpne prøveforelesninger ved TF 7., 9. og 16. mars.

Tid og sted: 7. mars 2018 09:1511:00, rom 214, Domus Theologica

I forbindelse med utlyste stillinger i systematisk teologi holdes det åpne prøveforelesninger ved TF 7., 9. og 16. mars.

Tid og sted: 5. mars 2018 09:306. mars 2018 15:30, VID vitenskapelige høgskole i Oslo

Er det mulig å si noe nytt om et så sentralt teologisk emne som frelse? Hva kan ny nasjonal og internasjonal forsking bidra med inn i forkynnelse og menighetens liv?

Tid og sted: 4. mars 2018 12:005. mars 2018 15:00, Jødisk museum i Oslo, og rom 214, Domus Theologica, Blindernveien 9

To-dagers workshop om den jødiske tradisjonens utvikling fra antikken og til i dag, og dens relevans for både jøder og ikke-jøder i Norge og Skandinavia.

Tid og sted: 23. feb. 2018 12:3013:30, Rom 205, Domus Theologica, Blindernveien 9

Dr. Jerusha Tanner Lamptey fra Union Theological Seminary i New York vil i denne forelesningen undersøke utfordringene og mulighetene ved å bruke komparativ feministteologi som metode i kristen-muslimsk interreligiøs samtale.

Tid og sted: 21. feb. 2018 17:0018:00, Teologibiblioteket, Domus Theologica, Blindernveien 9

Muslimske pilegrimstradisjoner er langt mer enn bare pilegrimsreisen til Mekka.  Denne boka er den første i Europa som setter lys på muslimske pilegrimspraksiser i Europa, både reetablering av gamle pilegrimsmål, etablering av nye muslimske mål og muslimers reiser til kristne pilegrimsmål.

Tid og sted: 17. jan. 2018 15:3017:00, Teologisk bibliotek, Domus Theologica, Blindernveien 9

Det handler om menneskeverd. Når vi møter fattige mennesker som ber om penger. Når flyktninger ber om vern og når et nært, dement familiemedlem ikke kjenner deg igjen.  Hva betyr menneskeverd da og hvordan skal vi handle for å ivareta menneskeverd i praksis?

Tid og sted: 17. jan. 2018 11:0013:00, Teologisk bibliotek

Alle venner, studenter og ansatte er invitert til åpning av vårsemesteret 2018!