Semesteråpning våren 2017 - Å utdanne religiøse ledere

I et stadig mer pluralistisk samfunn utfordres akademia og politikere til å gjennomtenke hva slags kompetanse og kunnskap som trengs for en god samfunnsutvikling. Spørsmål om kjønnslikestilling og religionsfrihet, om religiøse og sekulære verdier, og om legitim og illegitim religiøs praksis er viktige å diskutere. Musikalske innslag ved Valkyrien Allstars

Vi åpner vårsemesteret i 2017 med et seminar om å utdanne religiøse ledere, i stede for vår tradisjonelle åpningsforelesning. Seminaret er i anledning at det praktisk-teologiske seminar integreres i UiO, dermed ønsker vi alle som er interessert, hjertelig velkommen!

I et stadig mer pluralistisk samfunn utfordres akademia og politikere til å gjennomtenke hva slags kompetanse og kunnskap som trengs for en god samfunnsutvikling. Spørsmål om kjønnslikestilling og religionsfrihet, om religiøse og sekulære verdier, og om legitim og illegitim religiøs praksis er viktige å diskutere.

I forbindelse med semesterstart markerer vi at Det praktisk-teologiske seminar blir en del av TF og UiO. Det praktisk-teologiske seminar ble etablert i 1848 som den siste yrkesforberedende del av presteutdanningen i regi av statskirken. Med oppløsningen av statskirkeordningen og etableringen av Den norske kirke som selvstendig rettssubjekt, overføres denne oppgavene til TF. Det er en historisk hendelse som vi vil markere med et seminar som setter søkelyset på akademisk teologi og praksis, der både universitet og det flerreligiøse samfunn danner fortolkningsrammer

Program

 • 09:00: Velkommen ved dekan Aud V. Tønnessen
 • 09:05: Hilsen ved prorektor Ragnhild Hennum
 • 09:15: Musikk: Valkyrien Allstars
 • 09:25-10:00: Hva slags religiøse ledere vil vi ha? Hva kan UiO bidra med?
  • Trine Skei Grande (Venstre)
  • Bård Vegar Solhjell (SV)
  • Atle Sommerfeldt, biskop i Borg
  • Sivert Angel, førsteamanuensis, TF
  • Oddbjørn Leirvik, professor, TF
 • 10:00-10:40: Panelsamtale og spørsmål fra salen
 • 10:40: Musikk ved Valkyrien Allstars
 • 11:00: Kake og kaffe til alle

Velkommen til alle!

Publisert 8. des. 2016 14:54 - Sist endret 7. jan. 2019 12:31