Reformasjonen i et tverrfaglig og nordisk komparativt perspektiv

Velkommen til dagsseminar om reformasjonens virkningshistorie i et nordisk komparativt perspektiv! Gjennom korte foredrag spør vi hvordan reformasjonen kom til å prege og endre teologi, sosialomsorg, kultur, arkitektur, undervisning og jus.

Det er i år fem hundre år siden Martin Luther publiserte sine teser mot avlaten. Dette ble innledningen på en reform med konsekvenser for kirke, skole, universitet, jus og politikk.

I Norden utviklet det seg varianter av lutherske statsmodeller med et fellestrekk i en sterk stat understøttet av en statsreligion. Det la til rette både for stram sensur og sosial kontroll, samtidig som det i de teologiske brytninger fantes sporer til en ny og mer moderne individforståelse.

Reformasjonen har ofte blitt fremstilt som et brudd med katolsk mellomalder, men på mange områder var kontinuitet og reforhandling av tradisjon vel så fremtredende. Forholdet mellom brudd og kontinuitet fikk også ulike uttrykk i forskjellige nordiske land og landsdeler.

Seminaret arrangeres av Det Norske Vitdenskaps-akademi (DNVA), og ledes av dekan ved Det teologiske fakultet Aud Tønnessen, og dekan ved Det humanistiske fakultet, Arne Bugge Amundsen.

Seminaret er åpent for alle, men krever påmelding. Se mer informasjon  om seminaret og påmelding på DNVAs nettsider.  Påmeldingsfrist 2. november.

Seminaret på Facebook.

Program

0900-0915: Velkommen ved Arne Bugge Amundsen og Aud V. Tønnessen

0915-1015: Del 1

Tarald Rasmussen: Avlat -- en innledning til den lutherske reformasjon

Aud V. Tønnessen: Reformasjonens sosiale arv

1015-1030 Spørsmål og svar

1030-1045: Pause

1045-1215: Del 2

Henrik von Achen: Reformasjonsårhundret og en visuell kultur i endring

Margunn Sandal: Kirkebyggene etter reformasjonen

Arne Bugge Amundsen: Reformasjonens kulturlandskap

1215-1230 Spørsmål og svar

1230-1315: Lunsj

1315-11415: Del 3

Sigrun Høgetveit Berg: Nordnorsk utakt? Den lange reformasjonen på Nordkalotten

Martin Berntson: Reformationen -- det östnordiska perspektivet

1415-1430 Spørsmål og svar

1430-1445: Kaffe

1445-1615: Del 4

Nina Koefoed: Husholdets socio-emotionelle forpligtelser i katekismus, lovgivning og praksis

Jørn Ø. Sunde: Gud i retorikken og djevelen i dei juridiske detaljane

Olaf Aagedal: Reformasjonsfeiring som minnepolitikk

1615-1700: Spørsmål og svar. Oppsummerende samtale

1700-1800: Vin og mingling

Publisert 10. okt. 2017 11:07 - Sist endret 10. okt. 2017 13:36